ZINGA se lako može ukloniti pomoću Zingasolva. Također, osušena ZINGA može se ponovno otopiti pomoću Zingasolva.

ZINGU treba miješati mehaničkim alatom.

Umetnite mehanički mikser u kantu i miješajte najmanje 2 minute za male količine (1-2 kg) i barem 5 minuta za velike količine (5 - 25 kg).

Kako biste provjerili ispravno miješanje, napravite jednu od dvije mogućnosti:

Izvažite izmjereni volumen: ako je izračunata gustoća (masa podijeljena s volumenom) između 2,58 i 2,73 kg/l, proizvod je odgovarajuće promiješan.

Ispraznite kantu nakon miješanja u drugu kantu. Ostatak proizvoda razrijedite Zingasolvom. Promiješajte razrijeđeni proizvod. Pretočite u novu kantu i još jednom temeljito promiješajte .

Površina na koju je nanesenaa ZINGA se može premazati, ali je, slično bilo kojem proizvodu koji sadrži cink, osjetljiva na otapala te je stoga potrebno osigurati kompatibilnost. Općenito, brzosušivi završni slojevi koji sadrže malo otapala djeluju bolje.

U svrhu ispitivanja kompatibilnosti, nanesite malu količinu završnog premaza na nekritični, nevidljivi dio površine koja je premazana ZINGOM i promatrajte da li je došlo do reakcije. Kako biste izbjegli bilo kakve probleme, savjetujemo nanošenje nepropusnih premaza (sealera).

Ne. ZINGU treba temeljito promiješati prije nanošenja. Vrlo je važno da ZINGA bude homogena tijekom nanošenja, kako bi se osigurala katodna zaštita površine.

Zingametall je proizvođač ZINGE, koja se može koristiti za obradu metalnih struktura kako bi se spriječilo hrđanje.

Zingametallovi predstavnici i distributeri imaju kontakte sa izvođačima koji imaju iskustva u korištenju ZINGE, ali sami ne pružaju usluge nanošenja ZINGE.

Ne, ZINGA je dostupna samo u sivoj boji.

Siva boja se pripisuje izuzetno visokom sadržaju cinka u premazu. Ukoliko bi u boji bilo nekog drugog obojenog pigmenta, sadržaj cinka bi bio ispod razine potrebne za galvansku zaštitu.

Učinkovitost ZINGE vrlo ovisi o stupnju pripreme površine prije nanošenja. Stoga se ZINGA može nanositi na blago zahrđalu površinu, ali zbog barijere hrđe između ZINGA i čelika, galvanska zaštita je smanjena, a samim tim se smanjuje i djelotvornost ZINGE.

Budući da ZINGA može pružiti održivu, dugotrajnu zaštitu čeličnih površina, isplativo je uložiti u temeljitu pripremu površine koja sprječava prerano oštećenje premaza.

Da, zavarivanje čelika prekrivenog ZINGOM (max. 60 µm DFT) moguće je bez prekomjerne količine cinka, jer toplina zrna za zavarivanje odvaja organsko vezivo znatno ispod tališta cinka.

Preostala cinkova prašina uklanja se iz zavarene zone konvekcijom, ostavljajući područje zavarivanja bez onečišćenja. Ako je nanesena debljina veća od 60 µm, višak premaza se mora ukloniti žičanom četkom. Na čeličnoj površini koja je premazana ZINGOM ne smije biti ulja, masti i kemikalija koje su zapaljive. Prašina i ostaci uklanjaju se zračnim pištoljem ili usisavanjem.

Ne koristite sprej protiv prskanja na bazi silikona na ZINGI, jer će to onemogućiti prianjanje svih sljedećih premaza koji se nanose na ZINGU. Osigurajte da se u svakom trenutku koristi odgovarajuća ventilacija i odsisavanje. Pri zavarivanju čelika premazanog ZINGOM, potrebno je koristiti osobna zaštitna sredstva (maska i dr.), u skladu s važećim propisima.

ZINGA se može koristiti na zavare kako bi se osigurala katodna zaštita na cijeloj konstrukciji. Prije početka posla, provjerite jesu li varovi u dobrom stanju. Rupe i pukotine treba otkloniti zavarivanjem ili brušenjem dok se ne dobije ujednačena površina.

Površinu treba odmastiti i očistiti do stupnja čistoće St 2. Ostatke od varenja treba ukloniti. Uklonite sve površinske nesavršenosti mehaničkim čekićem sa iglicama. Prije nanošenja ZINGE, šavove od zavarivanja i okolnu površinu potrebno je ohrapaviti, po mogućnosti pjeskarenjem ili na četkom, čekićem sa iglicama ili grubim pijeskom (60 do 80). Pazite da ne polirate površinu!

Nakon što je površina ohrapavljena, potrebno je temeljito uklanjanje prašine sa površine koja se tretira. Nanesite ZINGU četkom, sa preklapanjem od najmanje 5 cm, u jednom ili više slojeva kako biste dobili traženu debljinu sloja.

ZINGA je razvijena za zaštitu željeznih površina.

Učinkovitost ZINGE vrlo ovisi o stupnju pripreme površine. Što je bolja priprema, to je bolja zaštita. Molimo pogledajte brošuro o pripremi površina za detalje.