HS Thinner

Opis proizvoda:

HS Thinner je smjesa otapala koja je, zbog svog specifičnog isparavanja, pogodna za korištenje kod nanošenja špricanjem, četkom ili valjkom. Posebno se preporučuje kod epoksidnih premaza sa visokim udjelom čvrste tvari

Preuzimanje dokumenata:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA