Thinner 41

Thinner 41 je smjesa otapala posebno dizajnirana za razrjeđivanje poliuretanskih boja. Može se koristiti
za sve vrste poliuretanskih boja, uključujući i jednokomponentne PU boje koje se suše vlagom iz zraka.
Thinner 41 se također može koristiti kao sredstvo za čišćenje.