Zingasolv

Opis proizvoda:

Zingasolv je C9-C10 otapalo na bazi aromatskih ugljikovodika.

Zingasolv se proizvodi po najvišim standardima. Ne sadrži količine policikličkih aromata, teških metala ili kloriranih sastojaka koji se mogu detektirati.

Preuzimanje dokumenata:

TENIČKA SPECIFIKACIJA