PU Thinner

Opis proizvoda:

PU Thinner (razrjeđivač) je smjesa otapala posebno dizajnirana za razrjeđivanje poliuretanskih boja.
Može se koristiti za sve vrste poliuretanskih boja, uključujući i jednokomponentne PU boje koje se suše vlagom iz zraka. PU razrjeđivač se također može koristiti kao sredstvo za čišćenje.

Preuzimanje dokumenata:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA