Primjena

Nakon što se temeljito pomiješa, ZINGA® se može nanijeti pomoću normalne četke, valjka s kratkim vlaknima (nije za prvi nanos) ili konvencionalnog ili bezračnog pištolja za prskanje (Airless). Kada se nanosi ZINGA®, treba je razrjeđivati samo Zingasolv-om.

ZINGA® se može primjenjivati u raznim vremenskim uvjetima. Raspon temperature nanošenja površine je od -15°C do + 40°C, s maksimalnom vlagom od 95%, sve dok je temperatura čelika 3°C iznad točke rosišta. Kao i kod svih premaza, i podloga treba biti bez onečišćenja.

Širok raspon dopuštenih uvjeta primjene koje nudi ZINGA® znači da se tijekom projekata gubi vrlo malo dana zbog loših vremenskih prilika, tj. produžava se vrijeme između održavanja, što u kombinaciji s neograničenim rokom trajanja ZINGA® proizvoda, osigurava minimalno gubljenje vremena ili materijala tijekom projekta.

Priprema površine
Priprema površine ključna je za dobre izvedbe bilo kojeg premaza. Bilo koji oblik onečišćenja na površini stvorit će područja u kojima ZINGA nije u izravnom kontaktu sa čelikom, narušavajući njegovu elektrokemijsku vezu, protok elektrona i stoga katodnu zaštitu. Stoga površinu treba očistiti da ne sadrži:
  • prljavštine
  • ulja i masti
  • soli
  • ostala onečišćenja
Postoje tri načina uklanjanja onečišćenja s površine:
  • čišćenje otapalom
  • čišćenje deterdžentom
  • čišćenje vodenom parom

Čišćenje otapalom preporučuje se samo za male, nekritične primjene, kada se može koristiti Zingasolv. Čišćenje deterdžentom je poželjnije od čišćenja otapalom, no parno čišćenje na 80°C je najprikladnije za stvaranje čiste površine prije nanošenja ZINGE.

Ispravna čistoća čelika za primjenu ZINGE

Drugi najvažniji korak u pripremi površine je stvaranje površinskog profila, koji osigurava prijanjanje premaza na podlogu. ZINGA će se adekvatno lijepiti na samo grubu podlogu! Površinski profil sastoji se od dubine i hrapavosti profila.

Za dobro prijanjanje ZINGA, Zingametall savjetuje dubinu profila između Rz 50 i 70 um i hrapavost profila Ra 12,5.

Kako bi se stvorila ta hrapavost, podloga treba biti brušena ili pjeskarena muljem na SA 2.5 (čistoća) - ili obrađena čeličnom četkom za male, nekritične primjene. Ako površina već ima odgovarajuću hrapavost (zbog vremenskih neprilika ili prethodnog pjeskarenja), površina se također može očistiti do SA 2.5 pomoću UHP pranja. Uvijek imajte na umu: rad ZINGE jako ovisi o kvaliteti pripreme površine!

Načini nanošenja

Nakon što se temeljito pomiješa, ZINGA se može nanijeti pomoću normalne četke, valjka kratke dlake (no ne i za prvi sloj), klasičnim ili airless špricanjem.

ZINGA se mora temeljito mehanički promiješati kako bi se postigla homogena tekućina prije nanošenja. Nakon najviše 20 minuta potrebno je ponovno miješanje.

Nanošenje ZINGA četkom ili valjkom

ZINGA se može nanositi pomoću klasične četke (prirodne dlake) ili valjka sa kratkom dlakom za manje nanose ili za nanošenje prugastih premaza. Da bi se profil podloge bolje ispunio, savjetuje se razrjeđivanje ZINGE 3-5% (po masa - vidjeti tablicu razrjeđivanja), čime se dobiva glatkiji izgled površine.

Uvijek se preporučuje tretiranje uglova, oštrih rubova, vijaka i matica prigastim premazom (četkom) prije nanošenja ujednačenog premaza špricanjem.

Nanošenje ZINGE klasičnim špricanjem

ZINGA se može nanositi pomoću konvencionalnog pištolja za raspršivanje. Kako bi se osigurala dobra cirkulacija ZINGE, treba je razrijediti 10 do 20% (maseno - vidjeti tablicu razrjeđivanja), ovisno o tlaku na mlaznici i otvoru mlaznice. Veće razrjeđenje za istu mlaznicu dat će glatkiji izgled površine (manje porozan).

Nanošenje ZINGE Airlessom 

ZINGA se može nanositi pomoću Airless pištolja za špricanje. Kako bi se osigurala dobra cirkulacija ZINGA-e, treba je razrijediti 5 do 7% (maseno - vidjeti tablicu razrjeđivanja ), ovisno o tlaku na mlaznici i otvoru mlaznice. Veće razrjeđenje za istu mlaznicu dat će glatkiji izgled površine (manje porozan).

Tablica razrjeđivanjaZINGA na (starim) vruće cinčanim površinama i ZINGA obnavljanje

Kada se ZINGA nanosi na površinu cinka, ZINGA mora doći u kontakt s čistim metalnim cinkom kako bi se osigurala dobra elektrokemijska veza i katodna zaštita podloge. Ako se podloga bogata cinkom nalazi u okolišu, nastati će cinkove soli (cinkovi oksidi, cinkovi karbonati i dr.), koje stvaraju barijeru. a tu barijeru potrebno je ukloniti prije nanošenja ZINGE.

ZINGA obnavljanje na (starim) vruće cinčanim površinama

Vrlo je važno imati na umu sljedeće :
1. Ukloniti sve prljavštine, masti, ulja i soli
2. Potpuno uklanjanje hrđe
3. Ohrapaviti površinu
4. Otprašivanje

Površinu prvo treba očistiti kako bi se uklonila prljavština, ulja ili masti parnim čišćenjem na 140 bara pri 80°C (poželjno) ili čišćenjem otapalom (Zingasolv).


Za uklanjanje hrđe i stvaranje hrapave površine za ZINGU:
• Abrazivno čišćenjem: čišćenje površine nepravilnim nemetalnim zrnima pružit će prihvatljiv profil vezivanju ZINGE. Nakon završetka čišćenja, površinu treba očistiti čistim komprimiranim zrakom prema normi ISO 8502-3 (klasa 2).
• Čišćenje spužvom: gipka priroda brusnih medija od spužve omogućuje da se njihove čestice spljošte udarcima izlaganjem abrazivu. Nakon izlaska s površine, mediji se šire, stvarajući vakuum, zahvaćajući većinu onoga što bi inače moglo postati nečistoća u zraku. Do 95% abraziva može se reciklirati.
• Čelična četka/okretni brusni disk/čekić za sjeckanje (manje optimalan).

Osigurajte da površine nisu potpuno onečišćene, uključujući razinu kloridnih iona koja ne prelazi 50 mg/m² (ako se ispituje u skladu s ISO 8502).
Ako struktura koja se tretira pokazuje više od 5% hrđe, onda to znači da se katodna zaštita čelika iskorištena više od 50% i malo popravljanje neće biti dostatno.
Nanošenje ZINGE na (stare) cinčane površine ili površine premazane ZINGOM moguće je četkom, valjkom, klasišnim ili Airless špricanjem.
Treba napomenuti da prvi sloj ZINGE nikako ne treba nanositi valjkom, budući da takav način nanošenja ne dozvoljava ZINGI da prodre dovoljno u hrapavi profil čelika.

Iz istog razloga, prvi sloj ZINGE treba razrijediti malo više nego što je navedeno u tehničkom listu.

Za nanošenje četkom, savjetuje se prvi sloj ZINGE razrijediti 5 do 10% Zingasolvom kako bi se omogućila gladak završni sloj i dobro prodiranje u hrapavu površinu.

Veće tragove četke (nedovoljno razrjeđivanje i presnažno nanošenje) koji ostavljaju neke dijelove konstrukcije previše prekrivene (stvaranje rupa i kratera), a druge nedovoljno (nedovoljna zaštita - točkasto hrđanje), treba izbjegavati po svaku cijenu.

Ponovno nanošenje ZINGE

Površinu prvo treba očistiti kako bi se uklonila prljavština, ulja ili masti parnim čišćenjem na 140 bara pri 80°C (poželjno) ili čišćenjem otapalom (Zingasolv).
Stari trošni ZINGA sloj ima sloj cinkovih soli koje tvore pasivnu barijeru na ZINGI. Ovu barijeru soli cinka potrebno je ukloniti prije nanošenja ZINGE.

Kako biste provjerili jesu li uklonjene sve cinkove soli, očistite površinu čistom, bijelom krpom bez vlakana umočenom u Zingasolv. Ako bijela krpa pokazuje tamno sivu boju, površina je spremna za premazivanje. Ako tkanina ostane bijela ili svijetlosiva, površina se mora dodatno pripremiti prema odabranoj opciji.

Za više informacija obratite se našoj tehničkoj službi.

Premazivanje postojećeg ZINGA sloja

ZINGA se može premazati završnim premazom kako bi se strukturama dao obojeni izgled. Kao i svi premazi s poroznim cinkom, treba voditi računa da se postigne kompatibilnost premaza sa ZINGOM.  U praktičnim uvjetima, savjetujemo nanošenje nepropusnih premaza kako bi se izbjegli problemi s kompatibilnošću. Zingametall nudi dva kompatibilna nepropusna premaza, koji su testirana u skladu s ISO 12944: Zingalufer (PU nepropustan premaz) i Zingaceram HS (EP za nepropusno premazivanje).

Nije moguće dati cjeloviti popis proizvoda koji su ili nisu kompatibilni sa ZINGOM. Svaki završni premaz ima svoje karakteristike koje čine kompatibilnost na ZINGOM manje ili više vjerojatnom, te stoga možemo dati samo opće smjernice za utvrđivanje prikladnosti završnog sloja za upotrebu na ZINGOM ili ne.