Thinner 41

Opis proizvoda:

Thinner 41 je smjesa otapala posebno dizajnirana za razrjeđivanje poliuretanskih boja. Može se koristiti za sve vrste poliuretanskih boja, uključujući i jednokomponentne PU boje koje se suše vlagom iz zraka.
Thinner 41 se također može koristiti kao sredstvo za čišćenje.

Preuzimanje dokumenata:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA