Reference

Frederic Geurts "Između stolova i skloništa"

Frederic Geurts "Između stolova i skloništa"

Frederic Geurts je flamanski umjetnik. Studirao je...

Kiosk Kouter u Gentu

Kiosk Kouter u Gentu

Kouter je trg u središtu flamanskog grada G...

E.ON Power Station Plant

E.ON Power Station Plant

Elektrana Langerlo sagrađena je 1976. godine, a dv...

Killybegs Immersed Pier Legs

Killybegs Immersed Pier Legs

Primjena ZINGA na noge pristaništa u luci K...

PSA Lighting Masts

PSA Lighting Masts

PSA (Port of Singapore Authority) četvrta je najve...

Lamu Port Rebars

Lamu Port Rebars

Kenijska luka Lamu vrata su za prometni koridor Ju...

Brana Akosombo

Brana Akosombo

Brana Akosombo (koja se naziva i hidroelektranom A...

Terminal Cuenca Del Plata svjetlosni stupovi

Terminal Cuenca Del Plata svjetlosni stupovi

Katoen Natie is a multinational company of Belgian...

Sierhierkowski most u Varšavi

Sierhierkowski most u Varšavi

Prijava je bila u rujnu i listopadu 2008. Investit...